Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - Zasiłek pielęgnacyjny

Informacje

...

..

.

Zasiłek pielęgnacyjny

Menu dla: Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w wysokości 184,42 zł (od 1 listopada 2019r. w kwocie 215,84 zł) miesięcznie, na pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:

  • niepełnosprawne dziecko;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia;
  • osoba, która ukończyła 75 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością:
2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego) – do wglądu;
3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
4. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
5. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
6. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia:
1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny – do wglądu,
2. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.