Pracownicy GOPS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Małgorzata Kucharska  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Małgorzata Staciwa- Główny księgowy

Aneta Kunert - Starszy inspektor

Karolina Czajka - Referent ds. świadczeń

Iwona Grabowska - Starszy pracownik socjalny

Monika Maciejewska - Pracownik socjalny

Magdalena Pawlik - Pracownik socjalny

Marta Bal - Asystent rodziny

Katarzyna Mróz - Referent ds. świadczeń