Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - DOBRY START

Informacje

...

..

.

DOBRY START

Menu dla: DOBRY START

Terminy składania wniosków 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż w bieżącym 2020 roku wnioski na świadczenie DOBRY START składamy:

  • elektroniczne od dnia 01 lipca 2020 roku,
  • papierowe od dnia 01 sierpnia 2020 roku.

Plakat dotyczący świadczenia

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka.
Co ważne, świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZENIA?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności będą mogły otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu, ale będzie trzeba złożyć wniosek. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE I KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Przez internet – od 1 lipca do 30 listopada

Najszybciej, bo już od 1 lipca  można składać wnioski elektroniczne za pośrednictwem:

Forma elektroniczna to prosty i jednocześnie gwarantujący oszczędność czasu sposób na złożenie wniosku. 
Osoby zainteresowane mogą złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności wychodzenia z domu.

 UWAGA!

Ostateczny termin ubiegania się o świadczenie „Dobry Start”, bez względu na sposób złożenia wniosku, upływa 30 listopada danego roku.  Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZENIA

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu br. przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września.

 

Świadczenie DOBRY START na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych

Ważne:

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).

Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w szkołach dla dorosłych i szkołach policealnych, co do zasady będzie można składać drogą papierową od 1 sierpnia 2019 r.

Niejednokrotnie finalny wybór szkoły uprawniającej do świadczenia dobry start w której dziecko będzie się uczyć nastąpi już po rozpoczęciu roku szkolnego i niejednokrotnie już po otrzymaniu świadczenia dobry start (które może i niejednokrotnie jest wypłacane przed dniem 1 września) i niejednokrotnie może to być wybór szkoły dla dorosłych lub policealnej, a pierwotnie, na dzień składania wniosku także elektronicznego, była to inna szkoła. Takie okoliczności sprawy w żadnym razie nie oznaczają złożenia kolejnego wniosku.


Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MRPiPS, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start zamieszczony został, zalecany do stosowania od 1 sierpnia br. przy ubieganiu się o świadczenie dobry start tradycyjną drogą „papierową”, zaktualizowany wzór wniosku o świadczenie dobry start uwzględniający ww. zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r. (w kanałach internetowych składania wniosków o świadczenie dobry start (banki, Emp@tia), wciąż funkcjonować będzie dotychczasowy wzór wniosku).