Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Informacje

...

..

.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lutomiersku został powołany Zarządzeniem nr 49/11 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 14 lipca 2011 r.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku prowadzi działania mające na celu stworzenie silnego frontu oddziaływującego zarówno na osobę doznającą przemocy jak i stosującą przemoc w rodzinie oraz prawidłowego przepływu informacji między instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie. Dzięki współpracy przedstawicieli instytucji lokalnych, które wchodzą w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Procedury „Niebieskie Karty” możliwe staje się  postawienie prawidłowej diagnozy sytuacji rodziny i dodatkowo zaplanowanie odpowiednich działań, których najważniejszym celem jest przerwanie przemocy w rodzinie, a także zapobieganie jej występowaniu.

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutomiersku są:

 

Siedziba GZI Lutomiersk mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku,

Lutomiersk, ul. Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk

pokój nr 8

Tel. (43) 677 50 011 wew. 213

e- mail: gzi.lutomiersk@wp.pl

 

PRZEMOC

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

  2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

  3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów
i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

 

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

- jednostek pomocy społecznej - komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - policji - oświaty - ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Grupa robocza oraz Zespół Interdyscyplinarny udziela pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie; podejmują oni działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie; zapraszają na spotkania osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; diagnozują problem i opracowują indywidualny plan pracy z rodziną celem udzielenia interdyscyplinarnej pomocy. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane prokuraturze i policji.

 

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!!!

Zmień swoje życie

Pomożemy Ci w tym

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń

(43) 6775 011 wew. 213

 

 Dni i godziny przyjęć psychologa działającego  w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku:

 

PSYCHOLOG

 

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 13

95-083 Lutomiersk

Pok. nr 2

Godz. 17.00-19.00

 

POLICJA

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Lutomiersku
Lutomiersk, ul. Jana Pawła II nr 12,
95-83 Lutomiersk


Czynny w każdy:
- wtorek w godz. 10.00 - 12.00
- piątek w godz. 15.00-17.00 

 

 

Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 4
tel./fax (42) 211-77-21

Instytucje i placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy, osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.