Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku - ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELA UKRAINY

Informacje

...

..

.

ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELA UKRAINY

 

Osoby uprawnione do otrzymania:

  • obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium tego państwa,
  • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1,2 i 3.

 

Podstawowe wymagania:

  • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  • wpisanie do rejestru PESEL,

Punkt przyjęć wniosków:

Wnioski można będzie pobrać i wypełnić od dnia 29 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12 tel. 43 677 50 11 wew. 213.

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące dane:

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu na terenie Gminy Lutomiersk

Należy mieć ze sobą dokumenty ( swoje i dzieci):

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy

- informacje o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL ( powiadomienie o nadaniu numeru PESEL wydane przez Urząd Miejski)

Dodatkowo prosimy o podanie przy składaniu wniosku ( o ile są posiadane), a które przyspieszą nam kontakt i wypłatę :

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

WAŻNE !!!

Wnioski w imieniu osoby małoletniej ( dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

ДОПОМОГА 300 ЗЛ. ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Особи, які мають право на отримання:

громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави,
громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з військовими діями,
подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території цієї держави,
діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.
Основні вимоги:

1) поїздка до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

2)внесення до реєстру PESEL,

Місце прийому заявки:

Заявки можна завантажити та заповнити з 28 березня 2022 року в Гмінному центрі соціального забезпечення м. Лютомерськ, площа Івана Павла ІІ № 12 тел. 43 677 50 11 доб. 213.

Для заповнення заявки вам знадобляться наступні дані:

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- секс

- поточна адреса перебування в гміні Лютомірськ

При собі необхідно мати документи (свої та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону

- відомості про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (повідомлення про надання номера PESEL, видане міським управлінням)

Крім того, будь ласка, вкажіть під час подачі заявки (якщо є), і що прискорить наш контакт та оплату:

- номер телефону польського оператора

- адреса електронної пошти

ВАЖЛИВО!!!

Заяви від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) можуть подавати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.