Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12

95-083 Lutomiersk 

"Nasze wsparcie – Twoja samodzielność"

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej lutomierski GOPS realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.