Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Pracownicy GOPS

Małgorzata Kucharska  - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Małgorzata Staciwa- Główny księgowy
Aneta Kunert - Starszy inspektor
Karolina Czajka - Referent ds. świadczeń
Iwona Grabowska - Starszy pracownik socjalny
Monika Maciejewska - Pracownik socjalny
Magdalena Pawlik - Pracownik socjalny
Marta Bal - Asystent rodziny
Katarzyna Mróz - Referent ds. świadczeń