Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

AKTUALNOŚCI

Artykuły

 • Informacja dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy i zapewniły im zakwaterowanie i wyżywienie

   

   

  Informujemy mieszkańców Gminy Lutomiersk, że wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, które przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w wysokość kwotę 40 zł za osobę dziennie można pobrać oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, plac Jana Pawła II Nr 12, telefon. 43 677 50 11 wew.139, 211.

   

   

  Świadczenie jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony.

   

  Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

   

  Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

   

  Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy i zapewniły im zakwaterowanie i wyżywienie
 • ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELA UKRAINY

   

  Osoby uprawnione do otrzymania:

  • obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium tego państwa,
  • dzieci obywateli wymienionych w pkt 1,2 i 3.

   

  Podstawowe wymagania:

  • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  • wpisanie do rejestru PESEL,

  Punkt przyjęć wniosków:

  Wnioski można będzie pobrać i wypełnić od dnia 29 marca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II Nr 12 tel. 43 677 50 11 wew. 213.

  Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące dane:

  - imię (imiona) i nazwisko

  - datę urodzenia

  - obywatelstwo

  - płeć

  - aktualny adres pobytu na terenie Gminy Lutomiersk

  Należy mieć ze sobą dokumenty ( swoje i dzieci):

  - dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy

  - informacje o dacie wjazdu na terytorium Polski

  - numer PESEL ( powiadomienie o nadaniu numeru PESEL wydane przez Urząd Miejski)

  Dodatkowo prosimy o podanie przy składaniu wniosku ( o ile są posiadane), a które przyspieszą nam kontakt i wypłatę :

  - numer telefonu polskiego operatora

  - adres poczty elektronicznej

  WAŻNE !!!

  Wnioski w imieniu osoby małoletniej ( dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

  ДОПОМОГА 300 ЗЛ. ДЛЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

  Особи, які мають право на отримання:

  громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави,
  громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з військовими діями,
  подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території цієї держави,
  діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.
  Основні вимоги:

  1) поїздка до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,

  2)внесення до реєстру PESEL,

  Місце прийому заявки:

  Заявки можна завантажити та заповнити з 28 березня 2022 року в Гмінному центрі соціального забезпечення м. Лютомерськ, площа Івана Павла ІІ № 12 тел. 43 677 50 11 доб. 213.

  Для заповнення заявки вам знадобляться наступні дані:

  - ім'я (імена) та прізвище

  - дата народження

  - громадянство

  - секс

  - поточна адреса перебування в гміні Лютомірськ

  При собі необхідно мати документи (свої та дітей):

  - документ, що є підставою для перетину кордону

  - відомості про дату в'їзду на територію Польщі

  - номер PESEL (повідомлення про надання номера PESEL, видане міським управлінням)

  Крім того, будь ласка, вкажіть під час подачі заявки (якщо є), і що прискорить наш контакт та оплату:

  - номер телефону польського оператора

  - адреса електронної пошти

  ВАЖЛИВО!!!

  Заяви від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) можуть подавати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

   

   

   

   

   

   

  Czytaj Więcej o: ŚWIADCZENIE 300 zł DLA OBYWATELA UKRAINY